Content

Provincie Zeeland

Hans Quist, Dick van der Velde en Aart Allemekinders bespreken het informatiebeleid van provincie Zeeland.

Makkelijk de juiste standaarden in je ICT-aanbesteding

Voor Provincie Zeeland zijn open standaarden een absolute must. Open standaarden zijn voor iedereen bruikbaar. Ze zorgen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, dragen bij aan informatieveiligheid en maken organisaties minder afhankelijk van leveranciers. Lees verder.

Ministerie I&W


Grip op digitale veiligheid en toegankelijkheid

Vertel in één keer het complete verhaal als een site niet aan die eisen voldoet. Dat is de tip van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het streven is dat haar sites zo snel mogelijk voldoen aan de open standaarden voor digitale veiligheid en toegankelijkheid. Lees verder

Forum Standaardisatie


Van wie is de cloud? En wat is de rol van open standaarden?

Vier deskundigen geven vanuit verschillende invalshoeken (politiek, wetenschap, journalistiek en overheid) hun visie op de afhankelijkheid van de grote Cloudproviders, wat er nodig is om die te verminderen, hoe open standaarden daarbij kunnen helpen. Lees verder.