Bouwen en wonen

Content

We kunnen fouten voorkomen door allemaal op dezelfde manier gegevens te noteren en uit te wisselen, Dit geldt zeker in de bouwsector, waar verschillende aannemers en onderaannemer samenwerken aan één gezamenlijk project.

Samenwerken via bouwmodellen

In de bouw worden Building Information Modellen (BIM) gebruikt. Dat zijn digitale ontwerpen van gebouwen of objecten. In een BIM zit zowel een 2D als een 3D plattegrond, maar het model bevat ook bouwkundige informatie. Bijvoorbeeld welke materialen en objecten er gebruikt zijn. Zo heeft iedereen die aan het gebouw werkt alle informatie ter beschikking, van architect tot elektricien. De modellen gebruiken verschillende standaarden, zoals IFC, NLCS en NLRS. 

Standaarden in Smart Cities

Steden ontwikkelen zich steeds meer als smart city, steden met een netwerk van slimme systemen die constant informatie uitwisselen. Overal waar gegevens digitaal uitgewisseld worden zijn standaarden nodig. Daarom deed Forum Standaardisatie onderzoek naar smart cities en de bijbehorende standaardisatie.